fbpx
Skip links
Asset 160155

Uslužna recepcija za vlasnike apartmana

HOTElSKI SISTEM IZDAVANJA APARTMANA

VAŠ GOST JE NAŠA BRIGA TOKOM CELOG BORAVKA

Čuvanje ključeva vašeg apartmana. Kompletan servis izdavanja. Prijava i odjava gostiju

Otvorena recepcija 24/7

Transparentnost u radu kroz mobilnu aplikaciju za vlasnike

Reklamiranje apartmana na našem booking kanalu

Naš buking kanal sa 0% provizije od izdavanja "Booking&Reception" i mobilna aplikacija za goste

Povećanje vrednosti apartmana kroz dodatne sadržaje Loyalty Concept Club-a

Housekeeping berza: softver koji vlasnicima omogućava najbržu organizaciju čišćenja apartmana

Channel management za upravljanje svim online kanalima za izdavanje na jednom mestu bez mogućnosti prebukiranja

Sigurna naplata rente i transfer zarade na račun vlasnika, bez kašnjenja

Smart sistem za energetsku efikasnost apartmana i uštedu troškova

Odjavnik aplikacija za proveru stanja apartmana pre odjave gosta sa recepcije, kako bi se smanjila mogućnost štete

Organizovano, transparentno izdavanje apartmana na Zlatiboru

Velika recepcija Zlatibora je prva živa recepcija za prijavu i odjavu gostiju, koja spaja virtuelne kanale izdavanja i realan boravak gosta. Spoj virtuelnog i realnog počinje prijavom gosta i preuzimanjem mobilne aplikacije, koja ima ulogu ličnog vodiča i komunikacionog sredstva za kompletan ugođaj tokom boravka. Gost je u potpunosti naša briga, a vlasnik apartmana u svakom trenutku može da proveri popunjenost apartmana, termine čišćenja, ostvarenu zaradu, i sve to kroz zasebnu aplikaciju koju smo kreirali samo za vlasnike. Velika recepcija je u potpunosti osmišljena da pruži vlasnicima apartmana rešenja za sve probleme sa kojima se suočavaju, kako bi investicija postala isplativa u najkraćem roku. Svi apartmani dobijaju dodatnu vrednost kroz dodatne sadržaje u vidu spa i wellness centara, restorana, izleta, sportskih aktivnosti... koje su na raspolaganju gostima kroz Loyalty program Concep Club-a.
Zahvaljujuće Channel manager-u koji je implemetiran u naš booking kanal, izdavanje apartmana na svim online kanalima prodaje je jednostavno, a mogućnost prebukiranja ne postoji.

Sistem hotelskog izdavanja pojedinačnih apartmana

Prepoznajući problem koji je sve učestaliji među vlasnicima, rešili smo da otvorimo vrata Concept Cluba za sve vlasnike pojedinačnih apartmana, izvan naših kompleksa i ponudimo rešenje koje već godinama uspešno primenjujemo u okviru kluba. Velika recepcija je novi proizvod Concept Cluba koji daje mogućnost organizovanog izdavanja i održavanja apartmana. Počev od oglašavanja, preko kompletne logistike za održavanje apartmana i brige da svaki gost bude u potpunosti zadovoljan, pa sve do uvećanja vrednosti Vašeg apartmana ponudom dodatnih sadržaja poput spa i wellness centara, restorana, barova. Nudimo Vam rešenje koje olakšava povraćaj investicije i štedi Vaše vreme

Jedan booking kanal za sve apartmane

Velika recepcija Zlatibora je prava, živa recepcija i ujedno najveći booking kanal Zlatibora koji poseduje sopstveni know-how sistem za izdavanje, a vlasnicima nudi transparentnost i sigurnost.
Marketing je naša briga. Ulaskom u Veliku recepciju Concept Cluba možete biti sigurni da će Vaš apartman biti oglašavan na svim kanalima za izdavanje bez dodatnih troškova za oglašavanje i bez dodatne provizije.
Transparentnost u izdavanju je imperativ. Jednostavnim pristupom aplikaciji možete u svakom trenutku proveriti u kom periodu je Vaš apartman izdat i koliku zaradu ste ostvarili u zadatom periodu. Naplata rentiranja funkcioniše preko Velike recepcije, a i transfer novca na bankovni račun vlasnika vrši se jednom mesečno bez odlaganja.
Klasifikacijom apartmana obezbeđujemo povoljne uslove za sve. U odnosu na nivo opremljenosti i raspoložive dodatne sadržaje vršimo karegorizaciju po kojoj svaki turista može pronaći najbolju ponudu za sebe. Grupisanje apartmana u jednu recepciju čini nas konkurentnim organizovanim kompleksima kojih je sve više na Zlatiboru

Paketi usluga od 1200 RSD + PDV

Ukoliko ste zainteresovani ili imate dodatna pitanja, popunite formular u nastavku i pozvaće Vas naš agent

Popunjavanjem formulara se ne obavezujete na pristup:
Group 7


    This website uses cookies to improve your web experience.